Arşiv Yönetimi

Arşiv deponuzdaki evrak yığınlarından modern bir Arşiv'e en uygun bütçe ile nasıl kavuşacağınızı biliyoruz

 

Uygunsuzluk Yönetimi

Şantiyelerinizde hergün yaptırdığınız uygunsuzluk denetim raporlarına online olarak ofisinizde ulaşmak istemezmisiniz ? 

Demirbaş Yazılımı

Şirkenize ait demirbaşları kayıt altına alıyor, yazılımımız sayesinde kolayca yönetmenizi sağlıyoruz 

Fiziki Arsivleme

Fiziki Arşiv Düzenleme

Fiziki Arşiv düzenleme adımları aşağıdaki konu başlıkları ile ele alınmalıdır

 • Evrak envanterlerinin çıkarılması, 
 • Kurumunuzun belge üreten tüm birimlerinde Saklama Planı ve Standart Dosya Planı hazırlanması 
 • Arşiv ve ayıklama imha yönergelerinin hazırlanması,
 • Tasnif ve ayıklama yapılarak, evrakların fiziksel olarak düzenlenmesi
 • Talep dahilinde klasörlerin dizi pusulalarının oluşturulması
 • Klasörlerin standart etiketlenmesinin sağlanması
 • Klasörlerin kutulanması, raflara yerleştirilmesi
 • AYS Pro Sistemi kurularak , verilerin girişlerinin sağlanması
 • Sistem çalışması için gereken donanım sağlanması
 • Raf , depo yerleşim planı hazırlanması
 • Talep üzerine Arşiv Rafı, Raylı Sistem tedarik edilmesi
 • Arşiv Kutularının tedarik edilmesi
 • Danışmanlık ve Eğitim Desteği verilmesi 

Fiziksel Düzenleme sonucu elde edilecek faydalar

 • Aranan belgeye çok hızlı bir şekilde ulaşım sağlanır. 
 • Arşiv sistemi ödünç evrak sirkülasyonu kayıt altına alınır.
 • Zamanında imha işlemleri yapılacağından evrak yığılmalarının önüne geçilir.
 • Belge kayıpları önlenir.
 • Düzenli ve standartlar ölçüsünde Arşiv mekanı elde edilir.
 • ISO standartlarının talep ettiği arşivsel normlar elde edilir.