AYS Bilişim, ülkemizde son 20 yılda hızla gelişmekte olan arşiv sektöründe, firmaların arşiv yükünü ve maliyetlerini azaltmayı ve risklerini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Firmalara dokümanların üretiminden imha süreçlerine kadar bütüncül hizmet vermektedir.

AYS Bilişim; Dört ana başlıkta çözüm üretmekte olan hizmet firmasıdır.

1. EBYS Elektronik Belge Yönetim Sistemi Danışmanlığı
2. Fiziksel Arşiv Düzenleme, Evrak Dijitalleştirme ve Kütüphane Hizmetleri
3. BI (İş zekası), Süreç analizi ve İyileştirme ve özel yazılım çözümleri
4. Apple Filemaker Eğitimi, MAC, Windows, Web, iPad ve iPhone uygulamaları geliştirilmesi

Firmamızın uzmanlık alanı, EBYS danışmanlığının yanı sıra, düzenli arşivler için gerekli her türlü malzemenin satışını da kapsamaktadır.

0

Taradığımız
Belge Sayısı

0

Yurtdışı
Yazılım Referansı

0

Demirbaş Sayımı

0

Kitap Tarama

0

Ülke

0

Yıllık Tecrübe

Dijitalleşmeye hazır mısınız?