Demirbaş Sayımı
Daha Fazla Bilgi Almak İstiyorum

Demirbaş Yardımcınız

D.O.S., kamu ve özel kurum demirbaş ve tüketim malzemelerinin takibi için geliştirilmiş bir yazılımdır. D.O.S., ilk olarak 2002 yılında geliştirilmiştir. Yeni revize
edilen versiyonu ile 5118 sayılı kanuna ve Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun hale getirilmiştir.

D.O.S Demirbaş otomasyonu, Demirbaş, Ayniyat, Taşınır ve Taşınmaz Mallar ile ilgili tüm ihtiyaçları sağlamaktadır.

D.O.S Demirbaş Yazılımı Sayesinde

 • Demirbaş olarak tanımladığınız bütün materyaller yazılımıza giriş yapılıyor
 • Her giriş için sistem barkot üretiyor, barkotlar tekli veya lokasyon bazında çıktı alınabiliyor
 • Her ürün için fotoğraf eklenebiliyor
 • Materyaller, temel bilgi sınıflandırması haricinde kategori alt kategori bölümü ile detaylandırılıyor
 • Bu detaylandırma kategori seçimleri tarafınızdan yapılabiliyor
 • Malzemeler şirket personeli adına zimmetlenebiliyor, aynı zamanda zimmet sahibi haricinde bir de malzemeyi kullanan personel de belirtilebiliyor
 • Zimmet ten düşme başka personele devir işlemi yapılabiliyor, bu hareketlerin logları tutuluyor
 • Malzemenin defter değeri amortisman değeri süresi girilebiliyor
 • Bilgi işlem detayı bölümünde, elektorik aletler içindeki yazılım lisansları da kayıt altına alınabiliyor
 • Lokasyon bazında malzemeler ekranda listelenebiliyor
 • Lokasyon bazında, kullanıcı bazında, zimmet durumu bazında raporlar alınabiliyor.

Sağlayacağınız Avantajlar

Zimmet
kayıtlarına
hızlı erişim
Tüm
demirbaşlar
barkodlu
takip
Tekil veya
çoğul zimmet
devri
yapabilme
Hızlı
isteğe özel
raporlamalar
ve listelemeler
alma
Kurumun gerçek
malzeme
bilgilerini
güncel olarak
tutabilirsiniz

Demirbaş Dostu D.O.S.

Çalışan sistemi
durdurmadan
yazılımsal
revizyon
yapılabilir
PC, MAC,
iPad, iPhone,
Android ve
Web ortamında
çalışma
Dışa bağımlı
değiliz. Teknoloji
AR-GE’sini
kendimiz
geliştiriyoruz
Konusunda
uzman
sertifikalı
personel
RFID ile entegre
çalışabilir
iBeacon
teknolojisini
destekler