Kongre Kütüphanesini her yıl 37.000 kez dolduracak kadar benzersiz bilgi üreten ve bu bilgilerin% 92’sinin elektronik ortamlarda tutulduğu bir dünyada, bilgi profesyonellerinin en son teknoloji ile donatılması gerekecektir. Bu da, bu tür profesyonelleri eğiten kurumların Haspel’in (1998) “arşiv mühendisleri” veya daha genel anlamda bilgi mühendisleri olarak adlandırdıkları şeyi üretmelerini sağlamak zorunda kalacakları anlamına gelir. Maalesef, bazı üniversiteler bu terimi geleneksel olarak “yönetim bilgi sistemleri” olarak adlandırılanları ifade etmek için kullanmaya başlamıştır.

Dijital Uzmanlar

Dijital ortamda bilgi uzmanları için gereksinimler:
bazı düşünceler

Bekir Kemal Ataman
Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

ÖZ

 • Amaç: Bu çalışmanın amacı, bilgi profesyonellerine mesleklerinin teknolojik yönlerinde sağlam bir temel sağlama ihtiyacının arttığına işaret etmektir.
 • Yaklaşım: Makale, toplumumuzun karşı karşıya olduğu bilgi hacimlerindeki ani artışı tanımlayarak ortaya çıkıyor ve daha sonra genç neslin bu bilgi kütlesine nasıl yaklaştığını / kullandığını inceliyor. Daha sonra bilgi profesyonellerinin geleneksel işlevlerinin (materyalin sunumu, bilgilerin güvenilir şekilde korunması, özgünlüğün korunması ve korunması) elektronik ortamda nasıl ele alındığını analiz eder.
 • Bulgular: Bu makale, elektronik ortamda aynı işlevleri yerine getirmek için önemli teknik bilgi ve deneyimin gerekli olduğunu keşfeder ve bilgi bilimleri olarak bilgi bilimlerinin yeniden tanımlanmasını önerir .
 • Araştırma sonuçları: Bu makale, arşivciler, kayıt yöneticileri ve kütüphaneciler gibi bilgi profesyonellerinin eğitiminde teknoloji içeriğinin artırılmasını önermektedir.
 • Özgünlük: Makale, böyle bir eğitim için uygun odağın, bir kütüphanecilik okulu, bilgi çalışmaları ve / veya arşiv okulu yerine bir mühendislik okulu olduğu radikal bir iddiasıyla sona ermektedir.

1. Yeni nesil kullanıcılar

Arşiv dünyası onlarca yıldır kağıtsız ofis konsepti hakkında tartışıyor. Bir teori her zaman kağıt olacağını ve bilgisayarların insanların yapabileceğinden daha hızlı kağıt ürettiğini belirtir. Elbette bu kesinlikle doğrudur, ancak kağıt tabanlı bilginin artmasının gerçek nedenlerine baktığımızda, şaşırtıcı bir gerçek bizi karşılıyor. Bu kadar hızlı üretilen şey sadece kâğıt değil gerçek bilgidir. Bilgisayarlar bize, sadece birkaç yıl içinde, tüm tarihi boyunca üretmeyi başardığı tüm insan ırkından daha fazla bilgi yaratma yeteneği verdi.

Dahası, kağıt üzerinde gördüğümüz bilgiler artık basılı olarak basılmadan önce elektronik ortamda üretildi ve saklandı. Geçiş döneminde gibiyiz. Bilgi stoku şu anda üç yılda bir ikiye katlanıyor. 2002 rakamlarına göre, medeniyetimiz ABD’deki Kongre Kütüphanesini 37.000 kez veya yaklaşık 1.2 trilyon kitabın eşdeğerini dolduracak kadar beş exabyte (5.000.000.000 GB) benzersiz bilgi yaratıyor. Bu bilgilerin% 92’si manyetik ortama kaydedilir (Lyman ve Varian, 2003).

International Data Corporation (IDC) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2006 yılında üretilen dijital bilgi miktarı, 2010 yılına kadar 988 exabayta ulaşması beklenen bir rakam olan 161 exabayta ulaştı (Gantz ve diğerleri, 2007). Bu rakamın katlanarak artacağı ve yakın gelecekte kağıt üzerinde iz bırakan gerçek kalemler, kurşun kalemler ve daktilolar tarafından çok az veya hiç benzersiz bilgi üretilmeyeceği açıkça görülmektedir.

Bununla birlikte, bilgileri kağıda aktarma ihtiyacının bir süre daha devam etmesi muhtemeldir -en azından kağıt üzerinde üretilen bilgileri görerek büyüyen neslimizin üyeleri hala yaşadığı sürece. Köklü alışkanlıklarımızdan kurtulmak bizim için kolay değil, ama ilerledikçe ve sahneyi yeni nesile bıraktığımızda, artık kâğıda bilgi aktarmanın gerekmeyeceği zaman gelecek. Geleceğin arşivleri, kütüphaneleri ve bilgi kaynaklarının tamamen elektronik ortamlarda olması muhtemeldir. Dünyanın dört bir yanındaki büyük projeler, biz ve daha önceki kuşakların kağıt üzerinde ürettiği bilgileri elektronik ortama aktarıyor, böylece bizden sonra gelenler bu bilgileri elektronik olarak bulabiliyorlar. Önemli finansal kaynaklar (Tonta 2006,

 • Ağa Bağlı Kültürel Miras için Ulusal Girişim (NINCH – http://www.ninch.org)
 • Dijital Kültür (DigiCULT – http://www.digicult.info)
 • CALIMERA (http://www.calimera.org) —Gelişmiş Ağı Mobilize Eden Halk Kütüphaneleri (PULMAN – http://www.pulmanweb.org) projesinin bir unsuru
 • Ağ Ortamlarında Kültürel Nesneler (COINE)
 • Elektronik Kaynakların Korunması ve Erişim Ağı (ERPANET)
 • Ağ Bağlantılı Avrupa Mevduat Kütüphanesi (NEDLIB)
 • i2010.

Bu tür devlet destekli girişimlere ek olarak, Michael Hart’ın Gutenberg Projesi’nin öncüsü olduğu bir dizi özel sektör girişimi de bulunmaktadır (http://www.gutenberg.org). gibi:

 • Google Kitap Arama (http://books.google.com)
 • Avrupa Dijital Kütüphanesi, Müze ve Arşiv – Europeana (http://www.europeana.eu/)
 • Açık İçerik Birliği (http://www.opencontentalliance.org)
 • Milyon Kitap Projesi (http://www.archive.org/details/millionbooks).

Artan kullanıcı kuşağı, siber alanda “cyborgs” değil, küresel “infosphere” de büyüyen “inforg” olacaktır. Infosphere, Floridi (2006) tarafından “tüm bilgi varlıklarından (bilgi ajanları dahil) oluşan tüm bilgilendirme ortamı, özellikleri, etkileşimleri, süreçleri ve ilişkileri” olarak tanımlanmıştır. ekosistemi olan bu bilgi evreninde yaşayan insanlar, eğer bir kişi online olarak uykudan daha fazla zaman harcıyorsa, “bilgi” olarak tanımlanabilir.

Inforgs, kağıt üzerinde sunulan bilgileri sevmez. Kağıdı yavaş, hantal, düşmanca ve eski moda olarak görürler. İşleri hızlı hale getirmek için kullanılırlar ve herhangi bir bilgi kaynağına az çok anında erişim beklerler. Onlar için giderek daha kısa sürelerde erişilemeyen bilgilere erişmeye değmez (Cox, 1998, 11). Bu nesil aynı zamanda, elindeki şaşırtıcı bilgi kütlesinin ince ayrıntılarıyla güreşmek yerine, doğrudan ilgili bilgi dilimini kesmek istiyor. Çeşitli akıllı bilgi aracıları onlara bu doğrudan erişim düzeyini verir ve bu nedenle bir arama motoru tarafından işlenemeyen bilgiler (örneğin kağıt üzerinde olduğu için) bunların bir faydası yoktur. Kitap veya kağıt kayıt dosyaları biçimindeki bilgi kaynakları radar ekranından çıkar. Bilgi üretimi, eski bilgilerden ziyade yeni, güncel bilgilerle ilgilenmektedir. Bilgi artık çok hızlı bir şekilde bayat ve raf ömrü de kısalıyor. Örneğin, bireyler hakkındaki veriler için bozulma oranı ayda inanılmaz bir% 3’tür (Klau, 2003) (çünkü insanların ev taşıma, medeni durumlarını değiştirme, işleri değiştirme ve nihayetinde ölme alışkanlığı vardır).

Yeni nesil, arşivlere ve kütüphanelere seyahat etme alışkanlığı içinde olmayabilir, ancak bu onların bilgi kaynaklarının kullanıcıları olmadığı anlamına gelmez. Aksine, kütüphaneleri sadece sanal yollar olan bu kullanıcılar, elektronik makalelere, kitaplara ve kütüphane koleksiyonlarına kağıt kayıtlarına erişmek için öncekilerden çok daha sık erişmektedir (Tonta 2007, 3). Bu kadar istekli kullanıcıların olmasının nedeni, tesislerin parmaklarının ucunda olması ve ayrıca referans kütüphanecisinin rolünü yerine getiren haber ve tartışma gruplarının uzman üyelerinden dostça yardım almalarıdır (Ataman, 2004, 39).

2. Yeni roller, yeni beceriler

Bu yeni ortamda artık “bilgiye erişmeye yardımcı olan insanlar” gibi geleneksel rollerinde arşivciler, kayıt yöneticileri ve kütüphaneciler gibi bilgi profesyonellerine ihtiyaç duyulmamaktadır. Artık bu tür işler için otomatik sistemler (arama robotları vb.) Kullanıyoruz. Geleneksel ortamlarda, taşıyıcı ortamın ve fiziksel nesnenin korunması ve kontrolü öncelikli konuydu. Elektronik ortamda ise, aksine, içerik ve güvenilirlik çok önemlidir (Duranti, 1998). Bilgi profesyonellerinin gelecekteki rolünü incelerken, ilk önce bu iki yön incelenecek ve daha sonra öncelikle arşivcilerin ve el yazması kütüphanecilerinin rolündeki gelecekteki değişiklikler hakkında bazı tahminler yapılacak, önce adli tıp uzmanları, aslen konservatuar olarak, üçüncü olarak da kayıt yöneticileri.

2.1 İçerik sunumu

İçeriğin sunumu uzun zamandır bilgi mesleğinde temel bir rol olarak görülmektedir. Bununla birlikte, artık bilgi profesyonellerinin her bir öğe için içerikten meta veriler oluşturmalarını elle yapmak artık pratik değildir, çünkü bilgi ve kayıtların hacmi bu şekilde başa çıkamayacak kadar büyüdü. Dahası, geleneksel arşivlerde seri düzeyinde yapılan açıklamaların şimdi parça düzeyinde yapılması gerekir. Benzer şekilde, kütüphanecilerin bir bütün olarak kitap (web sitesi) yerine her bir sayfayı (Web üzerinde) kataloglamaları gerekecektir. Bilgiye çeşitli otomatik sistemler tarafından erişilen yeni dünyamızda, bilgi uzmanları artık “bilgiye erişmeye yardımcı olan insanlar” olmayacak ve kendilerini “bilgiye erişim yolları tasarlayan ve yaratan insanlara” dönüştürmek zorunda kalacaklar.

Geçiş dönemi boyunca, “bilgiye erişmeye yardımcı olan insanlar” geleneksel rolünün yeni versiyonu “çevrimiçi referans hizmetleri geliştiren kişidir”. Referans arşivcisi veya kütüphaneci, artık elektronik iletişim sistemleri, SSS, yardım sayfaları ve çevrimiçi eğitim dokümanları aracılığıyla kullanıcılardan gelen sorulara anında yanıt dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunmaktadır (Yakel ve Reynolds, 2006).

İlgili bir gelişmede, bilgi sunma yöntemleri de sürekli bir akış halindedir. Birçok geleneksel arşivcinin ve kütüphanecinin yaklaşımı kullanıcı merkezli olarak tanımlanamaz (Yakel ve Reynolds, 2006), ancak bu yeni dünyada, çevrimiçi kaynakları kimlerin ve nasıl kullandığını, bu kullanıcıların ne kadar tanıdık olduğunu öğrenmek gerekli olacaktır. arşiv ve kütüphane kaynaklarına sahipler ve onların ihtiyaçlarını karşılayacak sistemleri planlıyorlar. Bilgi mimarisi (Wodtke, 2003) ve kullanılabilirlik çalışmaları (Garrett, 2003) gibi kavramlar giderek önem kazanmaktadır. İnsan Bilgisayar Etkileşimi (HCI) alanı da önem kazanıyor, çünkü yazı tipi veya renkteki oldukça basit değişiklikler bile kullanıcıların çevrimiçi malzemelerle etkileşimini büyük ölçüde etkileyebilir (Yakel ve Reynolds 2006).

Ancak, geleceğin bilgi profesyonellerinin edinmesi gereken tek beceri bu değildir. Örneğin, günümüzün bilgi profesyonelleri için, bir kağıt etiket yazıp bir bilgi kaynağına iliştirmek için basit bir mesele ele alalım: Geleceğin bilgi uzmanları, bir kullanıcı arayüzü yazmak veya var olanı değiştirmek için yeterli programlama bilgisine sahip olmalıdır. yeni ortamda da aynı işlemi kolayca ve doğal bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için kütüphane kataloğu ve arşiv bulma yardımı gibi geleneksel meta veri formları çeşitli elektronik meta veri türlerine dönüştürülmüştür. üç ayrı sınıfa ayrılır:

 • NEDEN, NEREDE ve WHOM tarafından belgenin yaratıldığı bilgilerden oluşan bağlamsal meta veriler (yani arşiv terimleriyle provenansı veya kütüphane dünyasındaki yazar, yayıncı ve dizi bilgileri);
 • belgenin NE ZAMAN ve NASIL oluşturulduğunu gösteren ve yazı tiplerini, dosya formatlarını vb. tanımlayan teknik meta verileri içerecek yapısal meta veriler;
 • belgenin NE Dediğini belirten ve belgeyi bulmak için kullanılan ve belge başlığını, konusunu, özetini, anahtar kelimeleri vb. içerebilen içerik meta verileri.

İçerik meta verileri, temel olarak çevrimiçi kaynakları ziyaret eden ve dizine alan arama motorları tarafından toplanabilmesi için buraya yerleştirilir. Bilgi profesyonellerinin çevrimiçi kaynaklar için içerik meta verilerini incelemesi, araştırması ve hazırlaması gerekir. Her şeyden önce bunlar, bilgisini onlar için almak için akıllı ajanlara güvenen yeni nesiller tarafından kullanılan ana yollardır. Bu alandaki araştırmalar önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Kütüphaneci topluluğu tarafından geliştirilen Dublin Çekirdek Meta Veri Girişimi (Dublin Core- http://dublincore.org) ve Şifreli Arşiv Açıklaması (EAD – http://www.loc.gov/ead) gibi standartlar, arşiv topluluğu tarafından geliştirilen bu yapının temel temel taşlarıdır. Z39’dan da bahsedilmelidir.

Bu gibi araçlar öncelikle kaynak bulma teknikleri olarak görülmektedir. Ancak günümüzde, tanımlayıcıları dahil etmek için kaynak bulma mekanizmalarının ötesine geçen daha karmaşık yapılar gerekmektedir, örneğin:

 • Motion Picture Experts Group tarafından geliştirilen MPEG-21 DIDL (Dijital Öğe Açıklama Dili)
 • Kongre Kütüphanesi tarafından geliştirilen METS (Meta Veri Kodlama ve İletim Standardı)
 • Gelişmiş Dağıtılmış Öğrenme girişimi tarafından geliştirilen SCORM (Paylaşılabilir İçerik Nesnesi Referans Modeli).

Bu formatların üçü de dijital kaydın gerçek kaynağını doğrulayabilir. Bu biçimler genellikle aşağıdaki temel özellikleri paylaşır:

 • Verileri kullanıcıya tanıdık bir arayüzle sunan bir “sarıcı” XML belgesi vasıtasıyla dijital bir nesnenin temsili.
 • Bileşik dijital nesneleri (birden fazla veri akışından oluşan) ve basit, tek veri akışı nesnelerini temsil etme yeteneği.
 • Dijital nesnenin tanımlayıcılarını ve bileşen veri akışlarını açık bir şekilde iletme yeteneği.
 • Bir veri akışını, birbirini dışlayan değil, iki şekilde ekleme yeteneği:
 • By-Value: veri akışının base64 kodlamasını sarıcı XML belgesinin içine gömmek;
 • Referans: veri akışının ağ konumunu sarıcı XML belgesine açıkça gömmek. Bu yaklaşım, By-Value yaklaşımıyla tamamen eşdeğer kabul edilir.
 • Bir veri akışıyla ilgili çeşitli ikincil bilgileri dahil etme yeteneği. Bu, açıklayıcı meta verileri, hak bilgilerini, teknik meta verileri vb. İçerir. Bu ikincil bilgi, By-Value veya By-Reference tarafından da sağlanabilir. (Van de Sompel ve diğerleri, 2004).

OAI-PMH (Açık Arşivler Girişimi, Meta Veri Toplama Protokolü) şu anda tüm bu gelişmiş yapıları tek bir çatı altında toplayan bu tür karmaşık yapıları koordine etmek ve uyumlaştırmak için ortak bir protokol olarak kabul görmektedir (Van de Sompel ve diğerleri, 2004). .

Ancak, tüm bunlar geleceğin bilgi kullanıcıları için yeterli olmayacaktır, çünkü kendilerini uzaktaki yetkililer tarafından reçete edilen kataloglama terminolojisini kullanmakla sınırlamak istemeyeceklerdir. Günlük konuşmalarında kullandıkları dil ile aynı konuşma dilini ve aynı arama ve erişim tekniklerini kullanmayı umacaklardır. Bugün bu tür kullanıcılar, del.icio.us ve Flickr gibi siteler tarafından öncülük edilen folksonomi olarak bilinen etiketleme yöntemlerini kullanıyorlar. Bu yöntem, katalogcuların genelleştirilmiş ve yüzeysel etiketleri yerine, söz konusu konuya özgü olabilecek ve belirli bir alana odaklanmış topluluklardan uzmanlar tarafından üretilen daha zengin sınıflandırmalar kullanır.Ayrıca, bu etiketler kullanıcılar tarafından girildiği için materyali okurken etiketleme işlemi az çok anlıktır.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu yöntemler bazı yerleşik dezavantajlarla birlikte gelir. Açıkçası açık ve paylaşılan bir standart yoktur. Daha da kötüsü, bu teknikler spam türü kötüye kullanıma karşı savunmasızdır (Hammond vd., 2005).

Alternatif olarak, veri madenciliğine benzeyen bir teknik olan metin madenciliği yoluyla başlık ve konu meta verileri geliştirmek olacaktır (Stollar ve Kiehne, 2006, 5). Zaten Google tarafından geliştirilmekte olan bu tür araçlar, otomatik çok dilli çeviri motorlarının temelini oluşturmayı amaçlamaktadır.

2.2 Güvenilir depolama

Geleceğin bilgi uzmanları için temel bir sorun güvenilirlik meselesi olacaktır. Saklanan bilgilerin güvenilirliği temel olarak orijinalliğinin ne kadar iyi korunduğuna bağlıdır. Arşivler ve kütüphaneler, orijinal bilgiler için yalnızca güvenilir üçüncü taraf depolama alanı sunar (InterPARES, 2001, 21) – ancak bu rolü sürdürmeleri için gerekli güvenlik önlemleriyle donatılmış mı? Geleneksel ortamda arşivcilerin fiziksel nesnenin kontrol altına alınması gerekiyordu, ancak elektronik arşivlerde ve kütüphanelerde kontrol edilmesi gereken işlevler, süreçler ve kullanımlardır (Gilliland-Swetland ve Eppard, 2000).

2.2.1. İşlev kontrolü

Elektronik ortamda, tek bir kuruluş içinde dikey olarak veya diğer ortak kuruluşlarla yatay olarak işbirliği yaparak belge oluşturmak kolaydır. Bu gibi durumlarda (nispeten) çoklu provenans gibi yeni kavramlar ortaya çıkmaktadır (Gavrel, 1990, 26-27). Temel arşiv teorisinin kökten gözden geçirilmesini gerektiren bu yeni sorunlar, arşiv literatüründe uzun tartışmalara yol açmıştır. Orijinal tartışma “kayıtların yaşam döngüsü” kavramının sorgulanmasıyla başladı, ancak katı bir provenans yerine işlevsel bir yaklaşımın benimsenip gerekmeyeceğine dair tartışmalara geçti (Cunningham, 1998; McKemmish ve ark., 1998).

2.2.2 Proses kontrolü

Bir belgenin orijinalliğini belirlemedeki temel kriterlerden biri, kesintisiz, güvenilir, iyi belgelenmiş bir saklama zincirinin varlığıydı (Ashley, 2000). Görev, elektronik kayıtlar için bu tür belgesel kanıtlar sağlamak için etkili bir yöntemdir. Bilgi profesyonellerinin ilgili bilgileri ve meta verileri girmeleri veya eklemeleri yerine, bu bilgiler, bilgilerin oluşturulduğu noktada belgenin içeriksel meta verilerine dahil edilebilir. Bu bağlamsal meta verilere otomatik eklemeler, e-dokümanın sonraki ömrü boyunca yapılabilir (Wallace, 1995). İçeriğe dayalı meta verileri otomatik olarak girebilen ve ekleyebilen sistemler henüz tam olarak geliştirilmemiştir, ancak belge oluşturulduğunda geliştirilen meta verileri bulabilen ve çıkarabilen Jhove gibi bir dizi meta veri çıkarma aracı oluşturulmuştur (Jhove, 2006). Benzer bir sorun elektronik yayınlarda da görülür. Elektronik ortamda da dağıtılan elektronik yayınların talep üzerine yayınlanmasına artık son dakika eklemeleri eklemek teknik olarak çok kolaydır. Ancak kütüphaneler için, bu tür baskıların takibi – hatta daha da kötüsü “elyazmaları” – belgeler otomatik olarak bağlamsal meta verilerle donatılmadıkça bir kabus olacaktır.

Söz konusu kopyanın, e-kütüphane veya e-arşivlere giden saklama zincirinden yaptığı yolculuk sırasında değiştirilmediğini veya değiştirilmediğini garanti etmek için, bu zincirle ilgili içeriğe dayalı meta veri girişlerinin sağlanmasını sağlamak gerekecektir. e-kütüphaneye veya e-arşivlere varış noktasına kadar olan tüm duraklar otomatik olarak eklenir. Bu kolay olmayacak. Bir belge veya yayın zincirinin her aşamasında bağlamsal meta verilerin güncellenmesi kaçınılmaz olarak çeşitli kurumları ve / veya departmanları ve muhtemelen farklı formatlarda çeşitli sistemleri içerecektir. Bu kadar geniş bir yelpazedeki standartları tek bir çatı altında toplamak, bilgi uzmanları, BT uzmanları için bile kolay bir iş değildir.

Yaygın olarak önerilen bir diğer çözüm de “olay bilincini” araştırma araçlarına entegre etmek olacaktır (Lagoze, 2000). Bu tür araştırma araçları, her bir kaynağın yaşam döngüsünün izlenmesini, aralarındaki ilişkilerin farkındalığını, girdi kaynaklarının çıktı kaynaklarına dönüştürülmesinde meydana gelen olayları ve özelliklerinin (veya meta verilerinin) farkındalığını içerir (Lagoze, Hunter) ve Brickley, 2000). Ayrıca, ortaya çıkan bağlamsal meta verilerin daha sonra depolanmasını ve belgenin ömrü boyunca (veya belki de bundan daha uzun süre) korunmasını gerektirir.

2.2.3 Kullanımların kontrolü

Yıllar boyunca belgelerin veya el yazmalarının gerçekliğinin belirlenmesi için çok çeşitli teknikler geliştirilmiştir (Ataman, 2005). Ne yazık ki, bunların hiçbiri doğrudan elektronik kayıtlara uygulanamaz çünkü elektronik kayıttaki bir değişikliğin belgenin kendisine bakarak tespit edilmesi neredeyse imkansızdır. Bu nedenle, e-kayıtların ve yayınların kullanımını kontrol edecek ve izleyecek yöntemler geliştirmekten ve malzemede belgelenmemiş bir değişiklik yapılmamasını sağlayan güvenlik sistemleri geliştirmekten elde edilecek çok şey vardır.

Doküman yönetim sistemi (DMS) yazılımı, çeşitli kişiler tarafından aynı e-belgeye çeşitli zamanlarda yapılan değişiklikleri izlememizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak, sıradan belgelerdeki değişiklikler – kayıt işlevini üstlendikten sonra – yasal olarak sahtecilik olarak sınıflandırılabileceğinden, bu tür yazılımlar e-kayıtların yönetimi için uygun değildir. Yazılım endüstrisi bu ihtiyacı tespit etti ve elektronik kayıt yönetim sistemleri (ERMS) olarak bilinen bir sınıf yazılım üretmek için doküman yönetim sistemlerine kontrol ve izleme mekanizmaları ekleyerek çalışmaya başladı. ERMS uygulamaları, sistemde kayıtlı e-kayıtlarda değişiklik yapılmasına izin vermez ve belgeye salt okunur erişim ve hatta erişim denemelerinin tüm olaylarını izlemek için bir denetim günlüğü tutar.

Bilginin güç olduğu bir çağda, elbette elektronik kayıtların ve bilgilerin depolanmasını ve güvenliğini tek bir yazılım uygulamasının elinde bırakmak düşünülemez. Bilgi güvenliği giderek kendi başına bir uzmanlık alanı haline gelmektedir. Arşivciler ve kayıt yöneticileri konuyla daha yakından ilgilenmeye başlayacak ve şüphesiz gelecekte bilgi profesyonellerinin bilgi güvenliği konusunda sıkı bir eğitim alması gerekecek.

İşlevlerin, işlemlerin ve kullanımın kontrolünü sağlamak mümkünse, arşivler ve kütüphaneler gibi güvenilir üçüncü taraflarca tutulan kayıtların orijinalleri, daha geniş elektronik dünyasında dolaşan malzemelerle karşılaştırmak için referans örnekleri olarak kullanılabilir. Böyle bir düzenleme altında, herhangi bir malzemenin orijinali ile karşılaştırılması da metin madenciliği araçları ile otomatik olarak gerçekleştirilebilir.

2.3 Dijital adli tıp

Tarihsel bir belgenin veya el yazmasının gerçekliği konusunda şüphe duyulduğunda, mahkemeler ve avukatlar genellikle bir arşivci veya el yazması kütüphanecisinin uzman görüşünü ararlar. Bu tür profesyoneller kaligrafi, filigran, diplomatik ve fiziksel yapıya bakarak ve iç tutarlılığını ve aynı döneme ait belgelerle benzerliklerini değerlendirerek bir karara varırlar. Elektronik kayıtlar ve yayınlar konusunda, özellikle özel arşiv koleksiyonlarındaki belgeler veya bağışlanan yayınlar söz konusu olduğunda, özellikle kayıtların saklama geçmişi tam olarak izlenemediğinde, çok benzer incelemeler yapmak gerekebilir.

2.3.1 Hat

Elektronik kayıt için kaligrafik özelliklerin eşdeğeri, karakter kodlaması ve gömülü fontların ayrıntıları olacaktır. Bunlar bize belgenin veya yayının oluşturulabileceği en erken tarih hakkında bilgi verecektir (Lynch, 2000).

2004’teki ABD seçimlerinde buna güzel bir örnek vardı: George Bush’un 1971 yılından kalma askeri hizmetten kaçtığına dair “kanıt” ın Times New Roman’da basıldığı bulundu. Ancak bu yazı tipi 1990’larda bilgisayarlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sonuç: Sahtecilik, iddiaların kamu malı haline getirilmesinden sadece 18 dakika sonra yeni kuşakların bloglarında tartışılıyor ve Kerry’nin kampanyası, desteğine güvendiği gelecek nesil arasında aniden önemli bir güvenilirlik ölçüsünü kaybetti (Karlgaard, 2004).

2.3.2 Filigran

Orijinal medyanın özgünlüğünün oluşturulması, çoğunlukla filigranlara bakmaktan ibaretti. Şimdi bir filigranın dijital eşdeğerini elektronik ortama uygulamak ilgisi var. DataGlyph teknolojisi, Xerox tarafından verileri kağıda veya görüntülere insan gözü tarafından algılanamayacak, ancak özel araçlarla okunabilecek şekilde yerleştirmek için geliştirilmiştir (PARC Research, 2002) ve teknisyenlerin elektronik ortamlar için benzer teknikler geliştirmeleri için umut vermektedir.

2.3.3 Diplomatik

Diplomatik bilim, belgelerin, cilt hacimlerinin ve diğer arşiv materyallerinin yapımında, yapımında, üslubunda, biçiminde ve materyallerinde, sunum ve iç yapılarında ve tüm bu özelliklerin bunların içerik ve bağlam (Duranti, 1998, 27).

Belgelerin diplomatik özellikleri, özgünlüğün oluşturulması için temel ipuçları sağlar, çünkü belgelerin resmi özellikleri kronolojik olarak belgenin asıl oluşturulmasını takip etse de, çok daha hızlı bir tanımlama yöntemi sunarlar (Eastwood, 1988, 248). Bu bilim dalı, elektronik kayıtların gerçekliğinin belirlenmesinde kullanılabilir, ancak bu, diplomatik alanın güncellenmesini ve elektronik kayıtların diplomatik özelliklerinin yakından incelenmesini gerektirecektir. Gelecek nesil için, bir e-posta başlığının nasıl oluşturulduğunu bilmeyen herhangi bir diplomatik uzman (en basit örneği vermek için), sadece en eski eserler ile başa çıkmak için donanımlı bir belge arkeolog olacaktır.

2.3.4 Fiziksel form

Geleneksel medyadaki kayıtların ve el yazmalarının özgünlüğünü korumak, kağıdın kumaşı ve mürekkebin kimyası gibi fiziksel formunun incelenmesini içeriyordu. Elektronik ortamda eşdeğer, kaydın resmi niteliklerini ve dış yapısını belirleyen teknolojik bağlamı içeren aşağıdakileri incelemek olacaktır:

 • Komut dosyası: yazı tipi, biçim, ekler, renkler vb.
 • Dil.
 • Özel işaretler: eklerin veya yorumların, sloganların, amblemlerin vb.
 • Her türlü mühür: dijital imzalar (Checksum ve MD5 veya SHA-256 tipi güvenlik algoritmaları gibi), saat ve tarih damgaları vb.
 • Kullanılan yapılandırmalar.
 • İşletim sistemi mimarisi.
 • Uygulama yazılımı.
 • Dosya formatları.

Tüm bu unsurlar elbette çoğunlukla “şeffaf veya kullanıcı için görünmezdir” (Duranti ve MacNeil, 1996, 49).

Geleceğin arşivcileri ve kütüphanecileri, bu tür belgesel unsurlar aracılığıyla özgünlüğü tespit etmede bir rol üstleneceklerse, kendilerini bu alanda kapsamlı bir teknik bilgi altyapısı inşa etmek zorunda kalacaklardır.

2.4 E-koruma

Bilgi uzmanları, malzemeleri çeşitli hasar formlarından korumak için günlük görevlerini dönüştürmek zorunda kalacaklar. Geleneksel taşıyıcı medyanın dayanıklılığı ile ilgili araştırmalar kaçınılmaz olarak devam edecektir, ancak şimdi taşıyıcı medyanın dijital bilgi için dayanıklılığına bakmalıyız. CD ve DVD ortamlarının dayanıklılığı üzerine birkaç çağdaş çalışma vardır (ör. Bradley, 2006). Yakın gelecekte, BlueRay, Flash disk vb.Gibi yeni ortaya çıkan medya üzerinde benzer araştırmalar yapılacaktır.

Dijital bilgi mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasını ve onlar tarafından kullanılmasını sağlama görevlerimizden biri, mevcut ve gelecekteki dosya formatlarını ve bunlarla ilişkili yapısal meta verileri izlemektir. Bu yapısal verilerin bazıları belgelerin içine gömülebilir. Örnekler arasında kelime işlemci uygulamaları tarafından oluşturulan “belge özellikleri” bilgileri veya MP3 ses dosyalarına eklenen ID3 etiketleri sayılabilir. Bilgilerin yok edilmesini önlemek için verilerin formatlar arasında taşınmasına büyük özen gösterilmelidir. MacOS kaynaklı bir belge Windows biçimine dönüştürüldüğünde, örneğin orijinal dosyanın tümleşik bir öğesi olan “kaynak çatalı”, ortağından kolayca ayrılabilen veya kaybolabilen ek bir dosyaya dönüştürülür. Ayrıca,

İngiltere Ulusal Arşivleri, PRONOM adlı çeşitli dosya formatlarından (http://www.nationalarchives.gov.uk/pronom) bir veritabanı oluşturarak bu yönde ilk adımı atmıştır. Yüzlerce ve muhtemelen binlerce dosya biçimini izlemek kendi başına büyük bir görevdir, ancak bu biçimlerde depolanan bilgilerin uzun vadede erişilebilir olmasını sağlamak çok zor ve özenli bir iş olacaktır ve “dijital arkeoloji” olarak adlandırılacaktır. (Ross ve Gow, 1999).

Bu soruna sıkça önerilen bir çözüm, tüm dosya türlerinin geçiş olarak adlandırılan bir işlem olan daha uygun bir formata aktarılmasını sağlamaktır (Wheatley, 2001). En yaygın kabul edilen biçim taşınabilir belge biçimidir (PDF-A). PDF’ye geçişin bu trendi zaten fiili olarak kabul ediliyordu endüstri standardı olmakla birlikte, şimdi bir ISO standardı olarak kabul görmüştür (ISO 19005-1 2005 ve ISO 15930-1-8 2001-2003). Ancak arşivler ve kayıt yöneticileri, bu geçiş sürecinin, özgünlüğün tespit edilmesine izin verecek ayrıntıların çoğunu sildiğinin farkında olmayabilir, çünkü bu dönüşümde yapısal meta verilerin çoğu kaybolacaktır. Dolayısıyla, bir elektronik kaydın gerçekliğini kanıtlamak için fonksiyonların, süreçlerin ve kullanımın kontrol edilmesine dayanan yöntemlerden başka bir şey kalmaz.

Etkileşimli uygulamalar söz konusu olduğunda, bu bilgi işlemenin neredeyse tamamı imkansız hale gelir. Bu tür belgelerde iki seçenek vardır. Çok çeşitli eski sistemleri çalışma düzeninde tutmanın büyük bir maliyetiyle bir teknoloji müzesi kurabilirsiniz (Rothenberg, 1998) veya malzemeye emülatörler aracılığıyla erişebilirsiniz (Granger, 2000). 1980’lerde kişisel bilgisayarın ilk yıllarında İngiltere’de BBC bilgisayarında kurulan bir coğrafi bilgi sistemi olan Domesday Projesi, bir emülatör programı aracılığıyla kurtarılan ve erişilebilir hale getirilen bir bilgi gövdesinin ilginç bir örneğidir (Darlington et al., 2003).

Güvenlik kopyalarının elektronik ortamda hayati kayıt yönetimi için depolanması özellikle önemlidir ve bu alandaki seçeneklerden biri, sağlama işlemini otomatikleştiren LOCKSS teknolojisidir (Çok Sayıda Kopya Güvenli Olur) (Reich ve Rosenthall, 2001). hayati elektronik kayıtların güvenlik kopyalarının ikinci bir konumda veya birden fazla konumda tutulması.

2.5 Kayıt yönetimi

Başlangıçta, şimdiye kadar görülmemiş bilgi yaşlanmasının hızı, bilgi ömrünün sonuç olarak nasıl kısaltıldığı ve örneğin bireyler hakkındaki bilgilerin doğruluğunun ayda% 3 gibi çarpıcı bir hızla nasıl kötüleştiğini tartıştık. Bu bağlamda, verilerin kalitesi ve kullanışlılığı ancak düzenli ve sistematik veri temizliği ile korunabilir. Geleneksel olarak yararlı ömrünün sonuna ulaşmış olan bilgilerin değerlendirilmesinden ve sürekli depolamayı gerektirmeyenleri yok etmekten sorumlu olan kayıt yöneticileri, geleceğin dijital veri temizleyicileri olarak atanacak en muhtemel adaylar gibi görünmektedir.

3 Sonuç

Kongre Kütüphanesini her yıl 37.000 kez dolduracak kadar benzersiz bilgi üreten ve bu bilgilerin% 92’sinin elektronik ortamlarda tutulduğu bir dünyada, bilgi profesyonellerinin en son teknoloji ile donatılması gerekecektir. Bu da, bu tür profesyonelleri eğiten kurumların Haspel’in (1998) “arşiv mühendisleri” veya daha genel anlamda bilgi mühendisleri olarak adlandırdıkları şeyi üretmelerini sağlamak zorunda kalacakları anlamına gelir. Maalesef, bazı üniversiteler bu terimi geleneksel olarak “yönetim bilgi sistemleri” olarak adlandırılanları ifade etmek için kullanmaya başlamıştır.

Yeni teknolojiye uygun yeni becerilerle donatılmadıkları sürece, tozlu yığınlarda dolaşan yaşlı eksantrikler olarak arşivçilerin stereotipleri, kayıt yöneticileri, kütüphaneciler ve bilgi yöneticileri gerçek olacak. Zaten oluyor olabilir. ABD’de 2004 yılında yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, mevcut arşivcilerin% 60’ının 45 yaşın üzerinde olduğunu bulmuştur (Walch ve Yakel 2006, 21).

Açıkçası, arşivlerin ve kütüphanelerin bir süre için geleneksel eğitimli personele ihtiyacı olacaktır; ancak geleceğin bilgi profesyonellerini eğitmeye hemen başlamazsak ve mesleğimizin yeni teknoloji yönlerini BT uzmanlarının elinden çıkarmaya başlarsak, boşluktaki dijital uçurum tarafından yutuluruz. Diğer alanların kontrolü altına girdiğimizde, arşiv mesleğinin ilk yıllarında savaşmak zorunda kaldığı “bağımsızlık savaşları” na bir kez daha girmeye zorlanabiliriz. Bu nedenle geleceğin bilgi profesyonellerinin sadece geleneksel kütüphane ve arşiv becerileri ile değil, aynı zamanda bu yeni teknolojik beceri sınıfı ile de silahlandırıldığından emin olmalıyız.

Bu noktada sorulması gereken hayati soru şudur: şu anda devam eden eğitimde teknolojiye hangi ağırlık verilmelidir? Bu sorunun cevabının her geçen gün değişeceğini unutmamalıyız.

Bir sonraki ve hala daha acil olan soru, bilgi bilimlerine odaklanan kurumların müfredatına teknik unsurlar ekleyerek veya bilgi teknolojisine odaklanan mühendislik okullarına kayıtlar ve bilgi yönetimi ve kütüphanecilik üzerine öğeler ekleyerek gelecekteki bilgi uzmanlarımızı besleyip besleyemeyeceğimizdir. Kağıtları bir bakış yayınlanan arşiv eğitim 2004 konferansında “Amerikan Arşivciler Derneği teslim Arşiv Science 2006 dergisinde (Eastwood, 2006; Tibbo, 2006; Uhde, 2006; 2006 Cox) gösterileri gerekli teknoloji tanıtımında ilerleme yaptığı iyimserlik için zemin vermeyin.

Birçoğumuz, BT çalışanlarının işimizin teknolojik yönlerini kontrol ettiği yukarıdaki seçeneklerin ikincisini muhtemelen pek kabul etmeyeceğiz, ancak bilgi teknolojisi eğitimini uzmanlara bırakmak, bilgi bilimleri üzerinde çalışan akademisyenlerin kavramsal araştırmalara konsantre olmaları için alan yaratabilir. kendi alanlarında sorunları.

Bu meseleleri ciddi şekilde düşünmeli ve eylem planımıza başlamalıyız. Bu konuda başarısız olursak, olayların bizi geride bıraktığını görebiliriz.

Editörün Notu

Bu makale, 24-26 Ekim 2007 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye tarafından düzenlenen Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu’nda Türkçe olarak sunulan bir sunuma dayanmaktadır.

TEŞEKKÜR

Bu metnin hazırlanması sırasında değerli görüşleri ve katkıları için Prof. Yaşar Tonta’ya ve İngilizce metnin kanıtı okunması ve düzenlenmesi için Jonathan Sugden’e şükranlarımı sunuyorum.

Kaynaklar (Tüm URL’ler 29 Kasım tarihinde kontrol edildi inci 2008)

 • Ashley, K. (2000), “Ben benim ve sen” sensin ama bu mu? 2000 Muhafazasında Sunum : Dijital Malzemelerin Muhafazası ve Uzun Süreli Erişilebilirliği Konusunda Uluslararası Bir Konferans , York, İngiltere. Erişim: http://digitalarchive.oclc.org/da/ViewObjectMain.jsp?fileid=0000070504:000006277266&reqid=7Ataman, BK (2004), “Arşiv ve kayıt yönetiminde teknolojik iletişim ve işbirliği araçları”, Journal of Information Science, Cilt. 30, No.1, sayfa 30-40. Şuradan ulaşılabilir: http://www.archimac.org/BKACV/Articles/TechMeans.html
 • .
 • Ataman, BK (2005), Elektronik Ortamdaki Bilginin Arşivlenmesi. (Elektronik Ortamda Bilgilerin Arşivlenmesi), Mehmet Emin Küçük tarafından hazırlanmıştır. Nilüfer Tuncer “e Armağan [Prof. Dr. Nilüfer Tuncer’e haraç]. Türk Kütüphaneciler Derneği, Ankara, s. 78-100. Http://www.archimac.org/BKACV/Articles/EArsiv .htmlBradley, K. (2006), Kaydedilebilir CD ve DVD’lerin Arşiv Koleksiyonlarında Güvenilir Depolama Ortamı Olarak Kullanılmasından Kaynaklanan Riskler – Stratejiler ve Alternatifler , UNESCO, Paris. Mevcut:
 • http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=23324&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
 • Cox, RJ (1998), “Bilgi Çağında bilgileri anlıyor muyuz?”, Kayıtlar ve Bilgi Yönetimi Raporu , Cilt. 14 No.3, s. 1-12.
 • Cox, R. J (2006), “Arşiv eğitiminde gerçekten yeni yönler ve yenilikler var mı?”, Archival Science , Cilt. 6 No.2, sayfa 247-261.
 • Cunningham, A. (1998), “Dinamik açıklamalar: Kayıtların ve kayıt tutma sistemlerinin entelektüel kontrolü için Avustralya stratejileri”, Kayıt Tutma: Kontrol ve Erişim , Avustralya Ulusal Arşivleri, Avustralya Ulusal Arşivleri.
 • Darlington, J., Finney, A. ve Pearce, A. (2003), “Domesday Redux: BBC Domesday Proje video diskler kurtarılmasını”, Ariadne, No 36. Şuradan ulaşılabilir: http://www.ariadne.ac.uk/issue36/tna/ .Duranti, L. (1998), Diplomatik. Eski Bir Bilim İçin Yeni Kullanımlar, Korkuluk Basın, Lanham MD.
 • Duranti, L. (2000), “Kalıcı olarak otantik elektronik kayıtlar: uluslararası bir eylem çağrısı”, DLM-Elektronik Kayıtlar Forumu – Avrupa vatandaşları ve elektronik bilgiler: Bildiriler toplumunun hafızası, Brüksel, 18-19 Ekim 1999 . INSAR: Avrupa Arşiv Haberleri, Ek IV. Lüksemburg: Avrupa Toplulukları Resmi Yayınlar Ofisi, 2000, s. 158-163.
 • Duranti, L. ve Macneil, H. (1996), “Elektronik kayıtların bütünlüğünün korunması: UBC-MAS araştırma projesine genel bakış”, Archivaria , No. 42, s.46-67. Erişim : http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/article/view/12153/13158 .
 • Eastwood, T. (1988), “Üniversitede arşiv eğitiminin geliştirilmesi”, Amerikan Arşivi Uzmanı, Cilt.51 No.3, s.228-252.
 • Eastwood, T. (2006), “Dijital çağda arşiv bilgi ve becerilerinin oluşturulması”, Archival Science , Cilt 6 No.2, s.163 -170.
 • Floridi, L. (2006), “İnfosferin geleceğine bakmak”, TidBITS , No. 848. Şuradan ulaşılabilir: http://db.tidbits.com/article/8686 .
 • Gantz, J. ve ark. (2007), Genişleyen Dijital Evren: 2010’a Kadar Dünya Çapında Bilgi Büyümesinin Tahmini. IDC Teknik Dokümanı . Boş http://www.emc.com/about/destination/digital_universe/pdf/Expanding_Digital_Universe_IDC_WhitePaper_022507.pdf
 • Garrett, JJ (2003), Kullanıcı Deneyiminin Öğeleri: Web için Kullanıcı Odaklı Tasarım, Yeni Sürücüler, Indianapolis.
 • Gavrel, K. (1990), Elektronik Kayıtlardan Kaynaklanan Kavramsal Sorunlar: Bir RAMP Çalışması, UNESCO, Paris. Erişim: http://www.unesco.org/webworld/ramp/html/r9012e/r9012e00.htm
 • Gilliland-Swetland, AJ ve Eppard, PB (2000), “Koşullu dijital nesnelerin gerçekliğinin korunması: InterPARES projesi”, D-Lib Magazine , Vol. 6 Nos7 / 8. Erişim: http://www.dlib.org/dlib/july00/eppard/07eppard.html .
 • Granger, S. (2000), “Dijital koruma stratejisi olarak öykünme”, D-Lib Dergisi , Cilt 6 No.10, Erişim: http://www.dlib.org/dlib/october00/granger/10granger. html .
 • Hammond, T. ve diğ. (2005), “Sosyal yer imi araçları (I): genel bir gözden geçirme”, D-Lib Magazine , Cilt 11 No.4. Erişim: http://www.dlib.org/dlib/april05/hammond/04hammond.html
 • Haspel, B. (1998), “Bilgisayar devrimi ve arşiv dünyası üzerindeki etkisi”, Atlanti: Uluslararası Arşiv Bilimleri Enstitüsü Dergisi , Sayı 8, s.30-40.
 • InterPARES (2001), Orijinallik Görev Gücü Raporu. Elektronik Sistemlerde Kalıcı Otantik Kayıtlar Üzerine Uluslararası Araştırma . Şuradan ulaşılabilir: http: // www.interpares.org/book/interpares_book_d_part1.pdf
 • ISO 19005-1 (2007), Belge Yönetimi – Uzun Süreli Koruma için Elektronik Belge Dosyası Biçimi – Bölüm 1: PDF 1.4 Kullanımı (PDF / A-1 ). Şuradan ulaşılabilir: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38920
 • ISO 15930-1 (2008), Grafik Teknolojisi – PDF Kullanarak Dijital Veri Alışverişine Baskı Öncesi – Bölüm 1-8 . Şuradan ulaşılabilir: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42877
 • Jhove (2006), Jhove – Jstor / Harvard Nesne Doğrulama Ortamı . Erişim : http://hul.harvard.edu/jhove/
 • Karlgaard, R. (2004), Sayısal Kurallar, Net-One TV-Zero . Şuradan ulaşılabilir: http://www.forbes.com/technology/free_forbes/2004/1129/041.html
 • Klau, R. (2003), “Başarılı CRM benimsemesini sağlama”, Computerworld , 2 Aralık. Şuradan ulaşılabilir: http://www.computerworld.com/softwaretopics/crm/story/0,10801,87469,00.html?f = x51
 • Lagoze, C. (2000), İş Sıradışı: Kataloğun İçine Nasıl Hayat Olabilir? Şuradan ulaşılabilir: http://www.cs.cornell.edu/lagoze/papers/lagozelc.pdf
 • Lagoze, C., Hunter, J. ve Brickley, D. (2000), Meta Veri Birlikte Çalışabilirliği için Olaydan Farkında Olan Model . Şuradan ulaşılabilir: http://www.cs.cornell.edu/lagoze/papers/ev.pdf
 • Lyman, P. ve Varian, HR (2003), 2003 Ne Kadar Bilgi ? Erişim: http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/index.htm
 • Lynch, C. (2000). Dijital Ortamda Otantiklik ve Bütünlük: Güvenin Merkezi Rolünün Açıklayıcı Bir Analizi. Dijital Ortamda Otantiklik . Kütüphane ve Bilgi Kaynakları Konseyi, Washington. Şuradan ulaşılabilir: http://www.clir.org/pubs/reports/pub92/lynch.html
 • Mckemmish, S., Acland, G., Ward, R. ve Reed, B. (1998), Süreklilikteki Bağlamda Kayıtları Tanımlama: Avustralya Kayıt Tutma Meta Veri Şeması . Erişim: http://www.sims.monash.edu.au/research/rcrg/publications/archiv01.htm.
 • PARC Research (2002), DataGlifler: Dijital Verileri Gömme . Erişim: http://www.parc.com/research/projects/dataglyphs/
 • Reich, V. ve Rosenthal, DSH (2001), “LOCKSS: kalıcı bir web yayınlama ve erişim sistemi”, D-Lib Magazine , Cilt. 7 No.6. Şuradan ulaşılabilir: http://www.dlib.org/dlib/june01/reich/06reich.html
 • Ross, S. ve Gow, A. (1999), Dijital Arkeoloji: İhmal ve Hasarlı Veri Kaynaklarının Kurtarılması . Şuradan ulaşılabilir: http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/papers/supporting/pdf/p2full.pdf
 • Rothenberg, J. (1998), Teknolojik Hızlılıktan Kaçınma: Dijital Bilginin Korunması için Uygun Bir Teknik Temel Bulma , Kütüphane ve Bilgi Kaynakları Konseyi, Washington. Şuradan ulaşılabilir: http://www.clir.org/pubs/reports/rothenberg/contents.html
 • Stollar, C. ve Kiehne, T. (2006), “Muhafızların korunması: Hipermetin yazarı Michael Joyce’un elektronik kayıtlarının arşivlenmesi”, Örnek Olay No: 4, Dijital Çağ Kolokyumu için Yeni Beceriler, Ulusal Arşivler, Washington . Erişim: http://rpm.lib.az.us/NewSkills/CaseStudies/4_Stollar_Kiehne.pdf
 • Tibbo, HR (2006), “Öğrenecek çok şey, öğrenmek için çok az zaman: Bilgi Çağında Kuzey Amerika arşiv eğitim programları ve sertifika programlarının rolü”, Archival Science , Cilt. 6 No. 2, s.231-245.
 • Tonta, Y. (2006), “Düz dünyada kütüphaneler ve müzeler: Sanal destinasyonlar oluyorlar mı?”, Sofya 2006’da sunulan bildiri: Küreselleşme, Dijitalleşme, Erişim ve Kültürel Mirasın Korunması, 8-10 Kasım 2006 , Sofya , Bulgaristan . Erişim: http://eprints.rclis.org/archive/00009621/
 • Tonta, Y. (2007), “Kütüphaneler sanal güzergâhlara mı dönüşüyor? (Kütüphaneler sanal otoyol haline geliyor mu?) ”, Uluslararası Bilgi Bilimleri Sempozyumu I, İletişim, 25-26 Mayıs 2006, İstanbul (Makaleler) s. 353-366, Ayşe Üstün ve Ümit Konya tarafından yayımlanmak üzere hazırlanmıştır. Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, Isdtanbul. Erişim: http://eprints.rclis.org/archive/00009627/
 • Uhde, K. (2006), “Eski Avrupa’da yeni eğitim”, Arşiv Bilimi , Cilt 6 No.2, s. 193-203.
 • Van de Sompel, H., Nelson ,, ML, Lagoze, C., Warner, S. (2004), “OAI-PMH çerçevesinde kaynak hasadı”, D-Lib Magazine, Cilt. 10 No.12. Şuradan ulaşılabilir: http://www.dlib.org/dlib/december04/vandesompel/12vandesompel.html
 • Walch, V. ve Yakel, E. (2006), “ABD’de arşiv sayımı ve eğitim ihtiyaçları araştırması (A * CENSUS)”, OCLC Systems and Services , Cilt. 22 No.1, s.15-22.
 • Wallace, D. (1995), “Mevcut olanı yönetme: arşiv tanımı olarak meta veriler”, Archivaria , No.39, s. 11-21. Erişim : http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/article/viewFile/12064/13037
 • Wheatley, P. (2001), “Göç: CAMiLEON tartışma belgesi”, Ariadne, No. 29. Erişim: http://www.ariadne.ac.uk/issue29/camileon/
 • Wodtke, C. (2003 ), Bilgi Mimarisi: Web Planları, Yeni Sürücüler, Indianapolis.
 • Yakel, E. ve Reynolds, P. (2006), “Yeni nesil bulma yardımı: kutup ayısı keşif dijital koleksiyonu”. Vaka Çalışması No: 8 Dijital Çağ Kolokyumu için Yeni Beceriler’de sunuldu . Ulusal Arşivler, Washington. Erişim: http://rpm.lib.az.us/NewSkills/CaseStudies/8_Yakel_Reynolds.pdf.

Küçük veya Büyük firma olmanız önemli değil… “Bilgi Güçtür”

 • -Bilgi rekabette %100 başarı getirir.

 • -Kurumsal hafızanızı düzenli tutmuyorsanız aynı günü tekrar ediyorsunuzdur.

 • -Karar almada bilginin önemi %90 dır.

 • -Bilgi personellerin kafasında ise o gidince yanlız kalırsınız.

 • -Arşivini kaybeden kurumların %70 bir yıl içerisinde batmışlardır.